Print
Skip Navigation Links
ServeringstillståndServeringstillstånd
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
Uppgifter om sökande Här lämnar du uppgifter om sökanden. Dvs det
företag eller organisation som står
bakom ansökan.

Ansökan om serverings tillstånd är avgiftsbelagt.
    
Organisationsnummer     
Bolagstyp
Bolagsnamn     
Adress     
Postadress          
Telefon    
E-post  
Kontaktperson  
Behörig firmatecknare
Personnummer / Namn
1                
2              
         
         
Avbryt
Skicka in->