Print
Skip Navigation Links
ServeringstillståndServeringstillstånd
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap
Uppgifter om sökande Här lämnar du uppgifter om sökanden. Dvs det
företag, organisation eller privatperson som står
bakom ansökan.

Ansökan om serverings tillstånd är avgiftsbelagt.
    
Organisationsnummer     
Bolagstyp
Namn     
Adress     
Postadress          
Telefon    
Epost  
Kontaktperson  
Behörig firmatecknare
Personnummer / Namn
1                
2              
         
         
Avbryt
Skicka in->