Bekräfta information. Ni måste betala en ansökningsavgift och skicka in kvittot innan ansökan kan behandlas.
Exempel på handlingar som ska bifogas ansökan. Komplett lista visas i steg 5.
Visa Hjälptext 

Behörig firmatecknare Visa Hjälptext