Ansökan om tobaksförsäljning

Exempel på handlingar som ska bifogas ansökan. Komplett lista visas i steg 5.
Visa Hjälptext 
Information.
Här lämnar du uppgifter om sökanden. Dvs det företag, organisation eller privatperson som står bakom ansökan. Ansökan om försäljningstillstånd är avgiftsbelagt. Ansökningsavgiften för ett försäljningsstillstånd är förnärvarande 7 200 kr. Sätts in på bg: 5769-3665. Ange vilken kommun ansökningsavgiften gäller.

Behörig firmatecknare Visa Hjälptext