Ansökan

Ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning

Här kan du ansöka om tillstånd för försäljning av tobak. Tillståndet kan avse detaljhandel (försäljningsställe), detaljhandel (internetförsäljning) eller partihandel. Verksamheten kan bedrivas under en tidsbegränsad period eller gälla tills vidare. Klicka på ”Ansökan om tobaksförsäljning”.

Komplettera ansökan

Om du tidigare gjort en ansökan och fått ett referensnummer kan du använda det för att logga in och skicka in ytterligare dokument. Du kan inte se eller ändra i dokument som du redan skickat in. Klicka på ”Komplettera ansökan”.